Zonneboiler installeren

Geplaatst: September 14, 2020
Tags: sanitair
Zonneboiler installeren

 

Wie de dag van vandaag met het milieu begaan is en bovendien een aardig centje wil besparen, doet er goed aan om uit te kijken naar ecologische systemen. Een voorbeeld hiervan is de zonneboiler. Zo kan je met een zonneboiler en zonnecollectoren eenvoudig en goedkoop voorzien in warmwaterproductie via de zon.

Onze Solyd-specialisten verduidelijken wat je hiervoor precies nodig hebt, wat het kostenplaatje bedraagt en wat het rendement van deze investering is. Vervolgens helpen ze je ook op weg met een gedetailleerd vier-stappen plan.

Werking van een zonneboiler

Over het algemeen zijn alle zonneboiler installaties opgebouwd uit twee basiscomponenten: de zonneboiler zelf en de zonnecollectoren. De zonnecollectoren vangen de zonne-energie op en gaan deze omzetten naar warmte. Die warmte wordt dan gebruikt om een vloeistof (glucol) op te warmen. Die vloeistof stroomt dan vervolgens via leidingen van de zonnecollectoren naar de zonneboiler, waar die het water in het reservoir opwarmt.

Wat heb ik nodig om een zonneboiler te installeren?

Om een zonneboiler te installeren heb je een zonneboiler en zonnecollectoren nodig. Zonnecollectorleidingen, een expansievat, een regelaar en een pomp zijn bijkomende onderdelen die aangeschaft dienen te worden en zorgen voor een volledige installatie.

Zonneboiler

Eerst en vooral moet je bepalen welke zonneboiler je nodig hebt. Deze keuze zal voornamelijk bepaald worden door je gezinssituatie. Per gezinslid heb je ongeveer 50 tot 70 liter nodig. Ben je bijvoorbeeld met twee gezinsleden, dan heb een boiler nodig van 100 tot 150 liter. Om die hoeveelheid water te verwarmen heb je dan vervolgens één zonnecollector nodig. Ben je met vier gezinsleden, dan heb je een boiler van 200 tot 250 liter nodig en twee zonnecollectoren.

Vaillant zonneboiler

Zonnecollectoren

De zonnecollectoren in het Solyd-assortiment zijn er gelukkig van een gering gewicht en compacte afmetingen. Hierdoor zijn ze over het algemeen makkelijker te plaatsen. De zonnecollectoren kan je op het dak plaatsen of in het dak integreren, zodat ze minder opvallen. Hou er wel rekening mee dat zonnecollectoren enkel mogen geplaatst worden op een dak dat voldoende stevig is.

Zonnecollectorleidingen

De leidingen in de zonnecollector zijn gevuld met glucol. Deze moeten op een veilige en juiste manier bevestigd worden aan de leidingen die de zonnecollectoren verbinden met de boiler. Daarnaast moeten de leidingen ook geïsoleerd worden, om de warmteverliezen zo veel mogelijk te beperken. In het Solyd-assortiment vind je ook reeds voorgeïsoleerde zonnecollectorleidingen.

Expansievat

Om de drukschommelingen in de collectorleidingen op te vangen dient er een expansievat opgenomen te worden in het circuit. Dit expansievat moet ervoor zorgen dat de druk niet te hoog oploopt in de collectoren en de leidingen bij hoge temperaturen. Het wordt daarom soms ook aangeraden om een tweede of voorexpansievat te installeren. Hiermee gebeurt er reeds een voorkoeling en voorkom je dat het membraam van het hoofdexpansievat zou scheuren bij een te hoge temperatuur.

Pneumatex expansievat

Regelaar

De regelaar zorgt ervoor dat de temperatuur van de vloeistof (glucol) en daardoor ook de temperatuur van het boilerwater op de juiste manier geregeld wordt in functie van de vraag en de condities op de collectoren (veel/weinig zon, koude/warme buitentemperatuur). Om er zeker van te zijn dat je op ieder moment lekker warm water hebt, kan het een idee zijn een stookolie- of gasbrander aan de boiler te koppelen. Heb je geen gas- of stookoliebrander? Dan kan je altijd nog een elektrische weerstand op de boiler aansluiten.

De pomp(groep)

De pomp(groep) dient om de glucol in de leidingen en panelen te laten circuleren. Dit is zeer belangrijk wanneer de afstand tussen de zonnecollectoren en de zonneboiler vrij groot of vlak is. In dat geval kan de glucol immers stagneren zonder pomp. Op zeer hete zomerdagen kan de temperatuur dan zo hoog oplopen dat de glucol dermate oververhit raakt dat de panelen, leidingen of boiler beschadigd raken. Om eventuele schade te vermijden, kies je dus beter voor een systeem onder druk. Is de afstand tussen de zonnecollector en de zonneboiler echter beperkt of loodrecht? Dan kan het volstaan om met een systeem zonder druk te werken. In dat geval dien je dus ook geen pomp te installeren.

Prijs van een zonneboiler

De prijs van een zonneboilerinstallatie is afhankelijk van veel zaken. Vooral het gewenste volume van de boiler speelt hierbij een belangrijke rol. Om de aankoopprijs te drukken kan je bijvoorbeeld kiezen voor een zonneboiler van 200 liter bij een gezin van 4 personen. In dat geval zal de boiler echter enkel instaan voor de warmwaterproductie van bijvoorbeeld douche en bad. Koop je een zonneboiler met een capaciteit van 300 liter, dan kan de boiler ook de vaatwasser en wasmachine voorzien van warm water. In het tweede geval is de aankoopprijs dus iets duurder, maar op termijn zal het rendement ook hoger zijn.

Daarnaast is de kwaliteit van de boiler een belangrijk aspect. Sommige boilers gaan immers langer mee of zijn beter geïsoleerd. Bij Solyd werken we enkel met zonneboilers van kwalitatieve A-merken. Zo vind je in het Solyd-assortiment zonneboilers van Vaillant en Junkers-Bosch.

Tot slot is er ook een verschil tussen platte daken en hellende daken. Je kan namelijk perfect zonnecollectoren plaatsen op een plat dak, maar dan heb je wel extra hulpstukken nodig om deze te monteren. De hellingsgraad van de collectoren is immers een belangrijke factor voor het behalen van rendement uit een zonneboiler. Benieuwd of jouw dak geschikt is voor zonnecollectoren? Ga het na op de Zonnekaart van Vlaams Energieagentschap.

Zonneboiler premies

Je kan op meerdere manieren premies verkrijgen om je investering sneller terug te verdienen.

Allereerst kan je een premie aanvragen via de netbeheerder. De aanvraag en uitkering van deze premie verloopt via de distributienetbeheerder Fluvius. Voor de installatie van een zonneboiler bedraagt de premie 550 euro/m², met een maximum van 2.750 euro of 40% van het factuurbedrag. Meer informatie over de premie van de netbeheerder vind je hier.

Daarnaast kan je bij een renovatie ook aanspraak maken op de totaalrenovatiebonus. Hiervoor moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de volgende energiebesparende ingrepen:

 • Dak- of vloerisolatie
 • Buitenmuurisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Vloer- of kelderisolatie
 • Zonneboiler - Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

De bedragen voor de totaalrenovatiebonus variëren naargelang het type woning en het aantal uitgevoerde ingrepen.

 • Vanaf 3 investeringen: 1 250 euro voor een huis; 625 euro voor appartement
 • Vanaf 4 investeringen: + 500 euro voor een huis; + 250 euro voor een appartement
 • Vanaf 5 investeringen en na opmaak EPC: + 1 000 euro voor een huis; + 500 euro voor een appartement
 • Vanaf 6 investeringen: + 1 000 euro voor een huis; + 500 euro voor een appartement
 • Vanaf 7 investeringen: + 1 000 euro voor een huis; + 500 euro voor een appartement

Tot slot kan je ook bij heel wat gemeentes een aanvraag indienen voor een premie. Of jouw gemeente hierbij hoort, kan je hier nagaan. 

Rendement van een zonneboiler

De gemiddelde terugverdientijd van een zonneboiler kan schommelen en is uiteraard afhankelijk van je situatie. Voor een optimaal rendement van je zonneboiler zijn onder andere de oriëntatie, de hellingshoek en de oppervlakte van de zonnecollectoren op je dak van doorslaggevend belang. Ook de capaciteit van je voorraadvat zal een bepalende factor zijn voor het uiteindelijke rendement.

Voor een gemiddelde eengezinswoning met een beschikbare dakoppervlakte van 5m², kan je met een zonneboilerinstallatie tot 60% besparen op je warmwaterfactuur. Dat betekent op jaarbasis al snel 175 euro voor een gemiddeld gezin. Afhankelijk van welke premies je hebt kunnen aanvragen, ligt de terugverdientijd van een zonneboiler op die manier tussen de 7 à 10 jaar. Een zonneboiler kopen loont dus zeker.

Hoe installeer ik een zonneboiler?

Stap 1: Bepaal eerst de plaats waar de zonnecollector en zonneboiler dienen te staan.

Ga voor de installatie van de zonnecollectoren op zoek naar enkele steunbalken (gordingen), waarop je de haken kan monteren volgens de bijgeleverde handleiding. Daarop kan je de profielen vervolgens haaks vastschroeven. Vervolgens kan je de zonnecollectoren met speciale klemmen bevestigen op de profielen. Probeer ernaar te streven om de boiler en de collectoren niet te ver uit elkaar te plaatsen, maar bewaar wel een minimum afstand van 8 meter. De boiler zelf weegt al gauw 300 kg, dus deze dient op een voldoende draagoppervlak te staan. Hou ook rekening met een eventuele aankoppeling op een bestaande verwarmingsketel.

#Stap 2: Vervolgens ga je de leidingen tussen de collectoren en de boiler trekken. Voer de leidingen via een opening in het dak naar binnen en probeer in het traject naar de boiler zo weinig mogelijk bochten te maken. Maak ook zeker geen al te sterke bochten, om geen knik in de leiding te maken. 

#Stap 3: Monteer de leidingen naar de sanitaire aansluitingen. Hiervoor gebruik je ofwel koperbuis ofwel de Alpex buis. Om het water uit de boiler zoveel mogelijk op temperatuur te houden, kies je best voor een geïsoleerde Alpex buis. Kies je voor de koperbuis, dan dien je deze zelf nog te isoleren.

Stap 4: Plaats het expansievat en het eventuele voor-expansievat en sluit de koudwaterleiding naar de zonneboiler aan met behulp van een veiligheidsgroep

Kort samengevat kan je met een zonneboiler eenvoudig en milieuvriendelijk voor een groot deel in je warmwaterbehoefte voorzien door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. De aankoopprijs is bovendien de laagste van alle technieken die in hernieuwbare energie voorzien. Je kan ook van heel wat premies genieten en voor een eengezinswoning is 5 m² dakoppervlakte doorgaans voldoende. De instapdrempel is dus heel laag. Tot slot kan je ook heel wat besparen op de installatiekosten, door de installatie helemaal zelf doen.

Heb je nog vragen rond de werking of installatie van een zonneboiler? Neem dan zeker contact op met onze Solyd-specialisten. Graag meer weten over energiezuinig verwarmen? Lees dan zeker ons artikels over energie besparen.

Bel ons op 03 808 69 00