Zonneboiler installeren

Geplaatst: Januari 19, 2020
Zonneboiler installeren

Wie de dag van vandaag met het milieu begaan is en bovendien een aardig centje wil besparen, doet er goed aan om uit te kijken naar ecologische systemen. Het gebruik van zonnepanelen zal bij de meeste bouwers en verbouwers ondertussen wel gekend zijn. Naast je elektriciteit, kun je ook voorzien in warmwaterproductie via de zon. Die zijn echter heel wat minder gekend en ook de installatie ervan is niet altijd helemaal duidelijk. Wij vertellen je hoe je best aan de slag gaat.

Hoe werkt een zonneboiler?

Over het algemeen zijn alle zonneboiler installaties opgebouwd uit twee basiscomponenten: de zonneboiler zelf en de zonnecollectoren. De zonnecollectoren vangen de zonne-energie op en gaan deze omzetten naar warmte. Die warmte wordt dan gebruikt om een vloeistof (glucol) op te warmen. Die vloeistof stroomt dan vervolgens via leidingen van de zonnecollectoren naar de zonneboiler, waar die het water in het reservoir opwarmt.

Wat heb ik nodig om een zonneboiler te installeren?

Om een zonneboiler te installeren heb je zoals gezegd een zonneboiler en zonnecollectoren nodig. Daarnaast heb je ook nood aan zonnecollectorleidingen, een expansievat, een regelaar en een pomp.

Zonneboiler

Eerst en vooral moet je gaan bepalen welk systeem je nodig hebt. Dat hangt voornamelijk af van je gezinssituatie. Per gezinslid heb je ongeveer 50 tot 70 liter nodig. Ben je bijvoorbeeld met twee gezinsleden, dan heb een boiler nodig van 100 tot 150 liter. Voor die hoeveelheid water te verwarmen heb je dan vervolgens één zonnecollector nodig. Ben je met vier gezinsleden, dan heb je een boiler van 200 tot 250 liter nodig en twee zonnecollectoren.

Zonnecollectoren

De zonnecollectoren in het Solyd-assortiment zijn er gelukkig van een gering gewicht en compacte afmetingen. Hierdoor zijn ze over het algemeen al een stuk makkelijker te plaatsen. De zonnecollectoren kan je op het dak plaatsen of in het dak integreren, zodat ze minder opvallen. Hou er wel rekening mee dat zonnecollectoren enkel mogen geplaatst worden op een dak dat voldoende stevig is. Ga voor de installatie van de zonnecollectoren op zoek naar enkele steunbalken (gordingen), waarop je de haken kan monteren volgens de ingesloten handleiding. Daarop kan je de profielen vervolgens haaks vastschroeven. Ten slotte kan je de zonnecollectoren met speciale klemmen bevestigen op de profielen. Net zoals bij zonnepanelen is het belangrijk dat je de zonnecollectoren zoveel mogelijk naar het zuiden richt. Wil je de zonnecollectoren op een plat dak monteren, dan gebruik je best een systeem waarmee je hellingsgraad kan wijzigen.

Zonnecollectorleidingen

De leidingen in de zonnecollector zijn gevuld met Glucol. Deze moeten op een veilige en juiste manier bevestigd worden aan de leidingen die de zonnecollectoren verbinden met de boiler. Daarnaast moeten de leidingen ook geïsoleerd worden, om de warmteverliezen zo veel als mogelijk in te dijken. In Solyd-assortiment vind je ook reeds voorgeïsoleerde zonnecollectorleidingen.

Expansievat

Om de drukschommelingen in de collectorleidingen te kunnen opvangen is er een expansievat opgenomen in het circuit. Dit expansievat moet beletten dat de druk te hoog oploopt in de collectoren en de leidingen bij hoge tempraturen. Het is daarom ook een optie om een tweede of voorexpansievat te installeren. Op die manier gebeurt er reeds een voorkoeling en voorkom je dat het membraam van het hoofdexpansievat zou scheuren bij te hoge temperatuur.

Regelaar

De regelaar zorgt ervoor dat de temperatuur van de vloeistof (Glucol) en daardoor ook de temperatuur van het boilerwater op de juiste manier geregeld wordt in functie van de vraag en de condities op de collectoren (veel/weinig zon, koude/warme buitentemperatuur). Om er zeker van te zijn dat je op ieder moment lekker warm water hebt, kan het een idee zijn een stookolie- of gasbrander aan de boiler te koppelen. Heb je geen gas- of stookoliebrander? Dan kan je altijd nog een elektrische weerstand op de boiler aansluiten.

De pomp(groep)

De pomp(groep) dient om de Glucol in de leidingen en panelen te laten circuleren. Wanneer de afstand tussen de zonnecollectoren en de zonneboiler vrij groot of vlak is, kan de Glucol stagneren. Op zeer hete zomerdagen kan de temperatuur dan zo hoog oplopen dat de Glucol dermate oververhit raakt dat de panelen, leidingen of boiler beschadigd raken. Om eventuele schade te vermijden, kies je dus beter voor een systeem onder druk. Is de afstand tussen de zonnecollector en de zonneboiler echter beperkt of loodrecht? Dan kan het volstaan om met een systeem zonder druk te werken. In dat geval dien je dus ook geen pomp te installeren.

Hoe installeer ik een zonneboiler?

#Stap 1: Bepaal eerst de plaats waar de zonnecollector en zonneboiler dienen te staan. Probeer ernaar te streven om de boiler en de collectoren niet te ver uit elkaar te plaatsen, maar bewaar wel een minimum afstand van 8 meter. De boiler zelf weegt al gauw 300 kg, dus deze dient op een voldoende draagoppervlak te staan. Hou ook rekening met een eventuele aankoppeling op een bestaande verwarmingsketel.

#Stap 2: Vervolgens ga je de leidingen tussen de collectoren en de boiler trekken. Voer de leidingen via een opening in het dak naar binnen en probeer in het traject naar de boiler zo weinig mogelijk bochten te maken. Maak ook zeker geen al te sterke bochten, om geen knik in de leiding te maken. Indien de leidingen niet voor-geïsoleerd zijn, dien je ze nog te isoleren om warmteverlies te beperken.

#Stap 3: Monteer de leidingen naar de sanitaire aansluitingen. Hiervoor gebruik je ofwel koperbuis ofwel de Alpex buis. Om het water uit de boiler zoveel mogelijk op tempratuur te houden, kies je best voor een geïsoleerde buis.

#Stap 4: Plaats het expansievat en het eventuele voor-expansievat en sluit de koudwaterleiding naar de zonneboiler aan met behulp van een veiligheidsgroep.

Bel ons op 03 376 50 50