Waterinstallatie laten keuren

Geplaatst: December 16, 2019
Tags: sanitair
Keuring waterinstallatie

 

Om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen, dien je sinds enige tijd de waterinstallatie in je woning te laten keuren. Hoe je hiervoor precies te werk gaat, is voor veel kandidaat bouwers en verbouwers echter niet helemaal duidelijk.

Hoe vraag je de keuring aan, wat zijn de formaliteiten en aan welke criteria dient je installatie nu exact te voldoen om conform verklaard te worden? Dat zetten we hier even op een rij voor jou.

Waarom is de keuring van mijn waterinstallatie noodzakelijk?

Bij waterwerken in de straat kan er op het algemeen leidingnet tijdelijk een lagere druk ontstaan dan op de binneninstallatie. Hierdoor zou er water van de binneninstallatie naar het leidingnet kunnen stromen. Op die manier komt er ongezuiverd water in het leidingnet terecht. Om dit te voorkomen moeten alle waterinstallaties daarom aan bepaalde wettelijke voorschriften voldoen en vervolgens gekeurd worden.

Wanneer moet ik mijn waterinstallatie laten keuren?

 • Een ingebruikname van een nieuwbouwwoning
 • Een volledige of gedeeltelijke renovatie van een woning
 • Belangrijke aanpassingen van watervoorzieningen binnen het gebouw of aan de aanhangende structuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld drukverhogingstoestellen, waterontharder, brandblusinstallatie, zwembad, verwarming, plaatsing regenput waaruit water voor binnentoestellen wordt aangewend (wasmachine, toilet).

Aan welke vereisten moet mijn waterinstallatie voldoen?

 • Bij het begin van de waterinstallatie moet een terugslagklep of beveiliging type EA geplaatst worden.
 • Bij mengkranen moet aan de koudwateraansluiting een terugslagklep type EB geplaatst worden, ofwel moet een terugslagklep type EA per woonéénheid geplaatst worden.
 • Bij douchemengkranen moet op zowel de koud- als warmwateraansluiting een terugslagklep van het type EB geplaatst worden en een kraan om de leiding af te sluiten.
 • Bij badkranen moet je erop letten dat deze steeds 2cm boven de badrand geplaatst zijn.
 • Bij waterverwarmingstoestellen, zoals een boiler, moet op de koudwateraanlsuiting een veiligheidsgroep worden geplaatst. Deze veiligheidsgroep bestaat uit een kogelkraan, overdrukventiel en een terugslagklep.
 • Bij centrale verwarming (CV) moet een keerklep type CA en een kraantje geplaatst worden aan de koudwaterleiding die binnenkomt in de CV-ketel. Daarnaast moet je een veiligheidsgroep plaatsen aan de centrale verwarming en aan de koudwaterleiding. Deze veiligheidsgroep bestaat opnieuw uit een kogelkraan, overdrukventiel en een terugslagklep.
 • Bij een dubbele dienstkraan, voor bijvoorbeeld een aansluiting met een tuinslang, moet een terugslagklep type EA geplaatst worden.
 • De spoelbak van een toilet wordt beveiligd met een vrije uitloop type AF of AC.
 • Wc’s en urinoirs met randspoeling moeten beveiligd worden met een beluchter van het type DC.
 • Bij waterverzachters moet een keerklep type EA geplaatst worden met controlekranen.
 • Aansluitingen van wasmachine en vaatwasser moeten niet voorzien worden van een beveiliging.
 • Luchtbevochtigers zonder watervoorraad, moeten met een keerklep type EA aangesloten worden. Met een waterreservoir gebeurt de voeding echter via een uitstorting AA, AB,AD of een beluchter DC.
 • Bij gebruik van regenwater of hemelwater moet je er op letten dat er geen enkele verbinding is tussen de drinkwaterleidingen en de aanvoer van het hemel- of putwater. Voorzie daarom telkens twee gescheiden leidingen voor elk toestel dat er gebruik van maakt. Het gebruik van een mengkraan is ten strengste verboden. Voor het bijvullen van de regenput, wordt een geschikte dubbeldienstkraan gebruikt, in combinatie met een keerklep en een leiding met vrije uitloop, 2cm boven een trechter. Daarnaast moet je ook duidelijk stickers aanbrengen om aan te duiden welke de drinkwaterleiding is en welke de niet-drinkbare.

Hoe gebeurt de keuring van mijn waterinstallatie?

Een keuring vraag je aan bij de watermaatschappij of bij een erkend keuringsorganisme. Tijdens de keuring leg je twee zaken voor aan de keurder: een toestellenlijst en het uitvoeringsplan. Concreet betekent dit dat je een plattegrond moet voorzien met de leidingen en de nummers van de toestellen zoals in de toestellenlijst opgenomen. Om de keuring vervolgens volledig te kunnen uitvoeren, moeten volgende zaken, indien aanwezig, volledig aangesloten/afgewerkt zijn:

 • Toestellen voor warmwaterproductie
 • Centrale verwarming of de verwarmingsinstallatie
 • Toilet
 • Bad en/of douche met kranen
 • Keukenkranen
 • Lavabo’s en uitstortbakken met kranen
 • Bijvulstation voor regenwaterput/grondwater

Goed of slecht rapport?

Is je sanitaire installatie conform? Proficiat! Je krijgt van de keurder een attest afgeleverd en kan zonder zorgen je waterinstallatie in dienst nemen. Is je waterinstallatie niet conform? Bij kleine tekortkomingen mag je de installatie wel al in dienst nemen, maar dien je bijkomende klusjes uit te voeren om hem helemaal conform te maken. Bij ernstige tekortkomingen, moet je eerst grondig aan de slag om alle inbreuken te herstellen. Enkel dan kunnen de leidingen in dienst genomen worden en heb je recht op wateraansluiting. Wanneer zou blijken dat je toch water verbruikt zonder geldig attest, kan de toevoer geschorst worden.

Bel ons op 03 808 69 00